Znalezione obrazy dla zapytania Polski Klub LotniczyPolski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

⇒ Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa,

⇒ Integracja środowiska lotniczego,

⇒ Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego,

⇒ Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie,

⇒ Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.

Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

1. Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą,

2. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej,

3. Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE,

4. Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi,

5. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów. 6. Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

Polski Klub Lotniczy jest organizacją otwartą dla nowych członków osób fizycznych ale też instytucji, organizacji i firm związanych z branżą lotniczą. Pozostajemt także otwarci na kontakty i współpracę w zakresie lotnictwa z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Zasady funkcjonowania Polskiego Klubu Lotniczego reguluje statut stowarzyszenia dostępny jest pod poniższym adresem: http://pkl.org.pl/Statut-Stowarzyszenia.pdf

http://pkl.org.pl/

https://www.facebook.com/PolskiKlubLotniczy/?fref=ts