Znalezione obrazy dla zapytania open accessStudentom i pracownikom naukowym polecamy korzystanie z polskich oraz zagranicznych cyfrowych repozytoriów, bibliotek i baz danych zawierających artykuły, raporty, prace dyplomowe i referaty w otwartym dostępie (Open Access) z obszaru transportu.

BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca od 1998 r. artykuły z 645 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska,

Directory of Open Access Journals - katalog online zapewniający otwarty dostęp do recenzowanych czasopism,

Agregator Centrum Otwartej Nauki - wspólny punkt dostępu do 39414 dokumentów w 16 polskich otwartych repozytoriach. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie,

Portal Czasopism Naukowych - na portalu umieszczono wersje elektroniczne czasopism i innych periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN; wszystkie czasopisma i periodyki publikowane na Portalu są recenzowane oraz indeksowane w międzynarodowych i krajowych bazach danych,

OpenAire - portal zawierający 11,5 mln europejskich prac naukowych i dokumentów w otwartym dostępie,

EU Joint Research Centre Publications Repository - serwis internetowy umożliwiający dostęp do danych na temat publikacji naukowych produkowanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej,

DART-Europe - portal pozwalający na wyszukiwanie i ściąganie elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie,

Open Access Theses and Dissertations - otwarty dostęp do 2 882 415 rozpraw i prac naukowych publikowanych na całym świecie przez ponad 1000 instytucji, szkół wyższych, uniwersytetów,

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - dostęp do  4 043  880 elektronicznych wersji prac dyplomowych z całego świata,

Repozytorium Biblioteki Uniwersyteckiej w Bielefeldzie - umożliwia dostęp do 77 220 724 dokumentów z  3 663 różnych źródeł,

International Relations and Security Network - zbiór raportów, policy papers, briefing papers, analiz wydawanych przez ośrodki eksperckie i instytucje naukowe,

DSpace@MIT - elektroniczny dostęp do ponad 80 tys. prac badawczych i dyplomowych Massachusetts Institute of Technology,

digitalcommons.unl.edu - cyfrowe repozytorium University of Nebraska,

TEL (thèses-EN-ligne) - dostęp do 51 113 prac dyplomowych,

Biblioteka Uniwersytecka w Hamburgu - niemieckojęzyczne repozytorium artykułów, raportów i referatów,

The National Academies Press (NAP) - ponad 200 e-booków, raportów i broszur o tematyce także transportowej (lotnictwo, kolej, drogi) amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk, Inzynierii i Medycyny.

Więcej ciekawych linków znajduje się w artykule "Nowe, przydatne informacje na stronie KTL" oraz zakładce "Dodatkowe źródła informacji - przydatne linki"

Zapraszamy także do zapoznania się publikacjami pracowników KTL w zakładce "Publikacji KTL: monografii i artykułów".