Leksykon okladkaZ przyjemnością informujemy, iż ukazał się "Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" - pierwszy na polskim rynku wydawniczym naukowy leksykon zawierający podstawowe definicje i akronimy (w językach polskim i angielskim) używane w transporcie lotniczym. Publikacja została wydana pod patronatem Polskiego Klubu Lotniczego, firmy AIRCOM oraz Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. Cena za 528 stron lotniczych definicji i skrótów wynosi jedynie 35 zł.

"Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" zawiera podstawowe skróty i definicje z zakresu terminologii prawniczej, technicznej i operacyjnej. Uwzględnia przy tym treści dokumentów powszechnie stosowanych w lotnictwie takich, jak: załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podręczniki ICAO, ustawę Prawo lotnicze wraz z aktami wykonawczymi, akty prawne Unii Europejskiej, dokumenty EASA, Eurocontrol, ECAC i IATA.

Książka składa się z dwóch części. Część I stanowi zestawienie 1081 podstawowych pojęć w języku polskim i angielskim oraz ich definicje. W części II znalazły się natomiast uzupełniające terminologię akronimy (ponad 10 tysięcy) oraz ich rozwinięcia. W obu częściach treści ułożono według alfabetu lotniczego, który wygląda następująco: ALFA – A, BRAVO – B, CHARLIE – C, DELTA – D, ECHO – E, FOXTROT – F, GOLF – G, HOTEL – H, INDIA – I, JULIETT – J, KILO – K, LIMA – L, MIKE – M, NOVEMBER – N, OSCAR – O, PAPA – P, QUEBEC – Q, ROMEO – R, SIERRA – S, TANGO – T, UNIFORMA – U, VICTOR – V, WHISKEY – W, X-RAY – X, YANKEE – Y, ZULU – Z. W skład zespołu redakcyjnego weszli: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner, Radosław Fellner, Mariusz Osowski, Eugeniusz Piechoczek, Paweł Szarama oraz Piotr Uchroński.

Cena za aż 528 stron lotniczych definicji i akronimów wynosi jedynie 35 zł. Dystrybucją zajmuje się sponsor wydania "Prawno-technicznego leksykonu lotniczego z akronimami" -  firma lotnicza AIRCOM. Zgłoszenia zakupu (adres wysyłki, dane do faktury, liczba sztuk) prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata za sprzedaż wydawnictwa "Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami", sztuk ___ (wstawić liczbę sztuk), adresat: Aircom sp. z o.o. Numer konta: 08-1240-1095-1111-0010-0926-7199. Należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od formy i wybranego dostawcy.

Istnieje możliwość odbioru zamówionej książki w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej w Katowicach (ul. Krasińskiego 13), w Warszawie (w siedzibie Polskiego Klubu Lotniczego, po uprzednim zgłoszeniu), Rzeszowie (po uprzednim zgłoszeniu).


✈ Nazwa: "Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami"

✈ Autorzy: Balcerzak Tomasz , Fellner Andrzej, Fellner Radosław, Osowski Mariusz, Piechoczek Eugeniusz, SzaramaPaweł, Uchroński Piotr

✈ Rok wydania: 2015

✈ Wydawca: AIRCOM

✈ Liczba stron: 528

✈ ISBN: 978-83-62652-73-0

✈ Patroni wydania: Polski Klub Lotniczy, AIRCOMKatedra Technologii Lotniczych Politechniki ŚląskiejCentrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Ze wstępu:

"Wzrost znaczenia transportu lotniczego, dynamiczny rozwój technologii satelitarnych, a także postępująca integracja europejska przyniosły ze sobą szereg wyzwań związanych ze wspólnym użytkowaniem przestrzeni powietrznej. Aby im sprostać, konieczne stało się podejmowanie nie tylko kolejnych przedsięwzięć naukowo-badawczych przy towarzyszącej im reorientacji kierunków badań w stronę interdyscyplinarności, ale także podjęcie wysiłku dydaktycznego, jakimi jest niewątpliwie kształcenie młodych ekspertów i specjalistów. Praktyka wykazała jednak istotne braki w obszarze materiałów naukowych wspomagających kształcenie specjalistów z zakresu transportu lotniczego. Unaocznił się przy tym problem w integracji lotniczego środowiska naukowego reprezentowanego przez fachowców różnych dziedzin i specjalności, którzy w swej pracy często operują całkowicie od-miennym aparatem pojęciowym. Aby choć w minimalnym stopniu przyczynić się do rozwiązania powyższych problemów, zespół autorów postanowił podjąć się trudu opracowania publikacji zawierającej podstawowe skróty i definicje używane w lotnictwie, a obejmującą swym zakresem terminologię prawniczą, techniczną, a także z zakresu procedur.

(...)

Praca nad „Prawno-technicznym leksykonem lotniczym z akronimami” sta-nowiła modelowy przykład współdziałania przedstawicieli biznesu, nauki i ośrodków szkoleniowych. Wyrazem tego stał się patronat nad publikacją, którą objął wspierający rozwój lotnictwa Polski Klub Lotniczy, firma AIRCOM będąca kreatorem innowacyjnych zastosowań statków powietrznych oraz Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej".

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce Błękitna seria lotnicza Błękitna seria lotnicza oraz wybranymi publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.