Znalezione obrazy dla zapytania zsoit wojkowiceZespół Szkół Ogólnokształących i Technicznych w Wojkowicach kształci uczniów na kierunku "technik lotniskowych służb operacyjnych".

12 maja odbyła się uroczystość podpisania umowy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej. Ze strony szkoły ten dokument podpisała Pani Dyrektor Anna Augustyńska, natomiast Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej reprezentował jego Dyrektor dr hab inż. nawig. Andrzej Fellner. 

http://lowojkowice.eu/podpisanie-umowy-z-centrum-ksztalcenia-kadr-lotnictwa-cywilnego-politechniki-slaskiej-2/

http://lowojkowice.eu/

Podobny obrazPolitechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, która ma na celu sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek, 30 czerwca, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras z Uniwersytetu Śląskiego oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz.

https://www.us.edu.pl/

http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/homepage/studia-stacjonarne/95-politechnika-slaska-i-uniwersytet-slaski-wspolpracuja

 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - nawigacja powietrzna.

Specjalność tą mogą wybrać studenci po drugim roku studiów dziennych na kierunku TRANSPORT. Sa to studia 2-stopniowe.

Przedmioty specjalnościowe:

✈ Prawo lotnicze i procedury ATCI – krajowe i międzynarodowe prawo lotnicze, praktyczne zastosowanie dokumentów normatywnych,

✈ Ogólna budowa statków powietrznych – budowa, przeznaczenie oraz parametry techniczno-eksploatacyjne płatowca, instalacji, wyposażenia elektrycznego, zespołów napędowych, awaryjnego wyposażenia statku powietrznego,

✈  Osiągi i planowanie lotu – masa i wyważenie statku powietrznego, czynniki wpływające na ciężkość i możliwości załadowcze oraz bezpieczeństwo lotu · Meteorologia – prawa dotyczące atmosfery ziemskiej oraz podstawy teoretyczne związane z budową atmosfery, poznanie cyrkulacji okołoziemskiej i wynikających z niej zjawisk i zagrożeń, znaczenie chmur i mgieł w lotnictwie

✈  Nawigacja – ogólne zasady nawigacji, magnetyzm i busole, nawigacyjne parametry lotu, nawigacja zliczeniowa,

✈  Procedury operacyjne – standardy i procedury operacyjne statków powietrznych,

✈  Zasady lotu – aerodynamika poddźwiękowa, bezpieczne przemieszczanie statku powietrznego,

✈  Łączność /frazeologia lotnicza- łączność lotnicza oraz umiejętność podejmowania właściwych działań w przypadku utraty łączności,

✈  Człowiek, możliwości i ograniczenia – czynniki determinujące sprawne działanie i ograniczające zagrożenia zdrowotne dla pilotów,

✈  Współdziałanie w załodze - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasazerów,

✈  Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice-Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:

✈  eksploatacji statków powietrznych,

✈  zarządzania ruchem lotniczym,

✈  podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi,

✈  eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych,

✈  prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych,

✈  inżynierii ruchu statków powietrznych badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej.

Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.

Polecamy także lekturę artykułu "NAWIGACJA POWIETRZNA - w drodze ku przestworzom?" relacjonującym studiowanie tajników „bujania w przestworzach”.


 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - mechanika i eksploatacja lotnicza.

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów:

✈ Podstawy aerodynamiki ,

✈ Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych,

✈  Standardowa obsługa samolotów,

✈  Przepisy i procedury lotnicze,

✈  Napędy lotnicze,

✈  Śmigła,

✈  Meteorologia,

✈  Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe,

✈  Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego,

✈  Czynnik ludzki w lotnictwie,

✈  Systemy satelitarne w transporcie,

✈  Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych,

✈  Aviation english Prawo lotnicze Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

✈ uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi), B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik. Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .

 

Znalezione obrazy dla zapytania PORT LOTNICZY OLSZTYN - MAZURYLotnisko Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym. Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga będzie 500 000 osób.

http://mazuryairport.pl/

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oferując współpracę w wielu dziedzinach branży lotniczej, także z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

BSP charakteryzuje się modułową konstrukcją i pozwala na montaż oraz zasilanie różnych urządzeń (do kilku kilogramów) a także sterowanie nimi drogą radiową wraz z przekazem danych do stacji naziemnej. Istnieje możliwość wykorzystania podczas prac naukowo-badawczych drona oraz jego specjalnych aplikacji. Charakterystyka UAV:

 • ✈ sześciowirnikowiec,
 • ✈ składana karbonowa rama (łatwy transport),
 • ✈ składane podwozie,
 • ✈ odbiornik Futaba 8-kanałowy,
 • ✈ FPV z telemetrią na monitorze oddzielnym,
 • ✈ waga ok. 5 kg,
 • ✈ udźwig do 6 kg.

Przykładem jest współraca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice.

Więcej informacji dotyczących naszej współpracy z przemysłem i możliwości badawczych znaleźć można w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej. Przykładowy LINK1, LINK2.

 Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą współpracy w zakresie:

1. Doradztwa oraz wykonywania ekspertyz

2. Badań naukowych 

3. Projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych

4. Organizacji studiów podyplomowych, szkoleń i kursów:

Studia podyplomowe:

✈ „Zarządzanie i bezpieczeństwo w transporcie lotniczym” na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej” - na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Teleinformatyka w transporcie lotniczym” – dwusemestralne studia podyplomowe na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. „Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych” – studia podyplomowe na wydziałach Budownictwa i Architektury.

Kursy

NOWOŚĆ Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych - VLOS i BVLOS!

A) Wymagania EASA : PART 66 i PART 147

 • Kurs PART 66 :
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks III (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) w zakresie licencjonowania personelu technicznego,
 • ✈ zapoznanie, z procedurami szkolenia i licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • PART 147
 • ✈ Zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks IV (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) dla organizacji szkolenia mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
 • ✈ Zapoznanie z procedurami szkolenia i egzaminowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

B) Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Cel szkolenia:
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zrozumienie zagadnień „Czynnika ludzkiego” i ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami i zaleceniami w zakresie „Czynnika ludzkiego”  w organizacjach obsługowych i organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • ✈ uświadomienie ograniczeń wynikających z „Czynnika ludzkiego” - w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu,
 • ✈ rozwijanie umiejętności w zakresie „Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur).
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

C) Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczychmechanika, naziemnego i latającego personelu

 • Cel szkolenia:
  • ✈ przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu lotniczego, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki i praktyki metodycznej,
  • ✈ wzbogacenie wiedzy licencjonowanych kontrolerów lotniczych, instruktorów pilotów, posiadających licencje, pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydujących na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych.
  • Dodatkowo uwzględniony w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Humans Factor”, który jest istotny w branży lotniczej.

D) Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Cel szkolenia:
 • ✈  opanowanie zagadnień związanych z wybranym modułem z obszaru ochrony lotnictwa.
 •  11.2.3.9. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej,
 • ✈ 11.2.3.10. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa,
 • ✈ 11.2.6. 2. Osoby inne niż pasażerowie wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska - szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.2 . Szkolenie podstawowe dla osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5,
 • ✈ 11.2.3.7 Szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych,
 • ✈ 11.2.4 Szkolenie specjalistyczne osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
 •  11.2.5 Szkolenie specjalistyczne osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.
 • Zgłoszenia proszę kierować na adres internetowy: marta.jackowska(at)polsl.pl
 • Informacje telefoniczne: (32) 603 40 58.
 •