Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/share/GeoIP/GeoIP.dat) is not within the allowed path(s): (/usr/home/abmis/domains/ckkl.2ap.pl/public_html:/tmp:/usr/share:/usr/local/share/pear:/dev) in /usr/home/abmis/domains/ckkl.2ap.pl/public_html/administrator/components/com_coalawebtraffic/helpers/location.php on line 180 Studia stacjonarne

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Statystyki

1.png2.png2.png3.png5.png3.png
Dzisiaj126
Wczoraj240
Tygodniowo126
Miesięcznie3747
Razem122353

Ile osób jest online?

1
Online

17-12-18

Menu użytkownika

Logowanie

Podobny obrazPolitechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, która ma na celu sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek, 30 czerwca, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras z Uniwersytetu Śląskiego oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz.

https://www.us.edu.pl/

http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/homepage/studia-stacjonarne/95-politechnika-slaska-i-uniwersytet-slaski-wspolpracuja

 

Znalezione obrazy dla zapytania PORT LOTNICZY OLSZTYN - MAZURYLotnisko Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym. Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga będzie 500 000 osób.

http://mazuryairport.pl/

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oferując współpracę w wielu dziedzinach branży lotniczej, także z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego.

BSP charakteryzuje się modułową konstrukcją i pozwala na montaż oraz zasilanie różnych urządzeń (do kilku kilogramów) a także sterowanie nimi drogą radiową wraz z przekazem danych do stacji naziemnej. Istnieje możliwość wykorzystania podczas prac naukowo-badawczych drona oraz jego specjalnych aplikacji. Charakterystyka UAV:

 • ✈ sześciowirnikowiec,
 • ✈ składana karbonowa rama (łatwy transport),
 • ✈ składane podwozie,
 • ✈ odbiornik Futaba 8-kanałowy,
 • ✈ FPV z telemetrią na monitorze oddzielnym,
 • ✈ waga ok. 5 kg,
 • ✈ udźwig do 6 kg.

Przykładem jest współraca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice.

Więcej informacji dotyczących naszej współpracy z przemysłem i możliwości badawczych znaleźć można w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej. Przykładowy LINK1, LINK2.

 Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą współpracy w zakresie:

1. Doradztwa oraz wykonywania ekspertyz

2. Badań naukowych 

3. Projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych

4. Organizacji studiów podyplomowych, szkoleń i kursów:

Studia podyplomowe:

✈ „Zarządzanie i bezpieczeństwo w transporcie lotniczym” na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Audytor organizacji lotniczych w Unii Europejskiej” - na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, dwusemestralne studia podyplomowe, program rozszerzony o zagadnienia Part 66 i Part 147, Czynniki ludzkie oraz ochronę lotnisk.

✈ „Teleinformatyka w transporcie lotniczym” – dwusemestralne studia podyplomowe na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. „Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych” – studia podyplomowe na wydziałach Budownictwa i Architektury.

Kursy

NOWOŚĆ Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych - VLOS i BVLOS!

A) Wymagania EASA : PART 66 i PART 147

 • Kurs PART 66 :
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks III (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) w zakresie licencjonowania personelu technicznego,
 • ✈ zapoznanie, z procedurami szkolenia i licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • PART 147
 • ✈ Zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks IV (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) dla organizacji szkolenia mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
 • ✈ Zapoznanie z procedurami szkolenia i egzaminowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

B) Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Cel szkolenia:
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zrozumienie zagadnień „Czynnika ludzkiego” i ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami i zaleceniami w zakresie „Czynnika ludzkiego”  w organizacjach obsługowych i organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • ✈ uświadomienie ograniczeń wynikających z „Czynnika ludzkiego” - w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu,
 • ✈ rozwijanie umiejętności w zakresie „Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur).
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

C) Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczychmechanika, naziemnego i latającego personelu

 • Cel szkolenia:
  • ✈ przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu lotniczego, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki i praktyki metodycznej,
  • ✈ wzbogacenie wiedzy licencjonowanych kontrolerów lotniczych, instruktorów pilotów, posiadających licencje, pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydujących na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych.
  • Dodatkowo uwzględniony w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Humans Factor”, który jest istotny w branży lotniczej.

D) Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Cel szkolenia:
 • ✈  opanowanie zagadnień związanych z wybranym modułem z obszaru ochrony lotnictwa.
 •  11.2.3.9. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej,
 • ✈ 11.2.3.10. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa,
 • ✈ 11.2.6. 2. Osoby inne niż pasażerowie wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska - szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.2 . Szkolenie podstawowe dla osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5,
 • ✈ 11.2.3.7 Szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych,
 • ✈ 11.2.4 Szkolenie specjalistyczne osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
 •  11.2.5 Szkolenie specjalistyczne osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.
 • Szczegóły na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.
 • Zgłoszenia proszę kierować na adres internetowy: marta.jackowska(at)polsl.pl
 • Informacje telefoniczne: (32) 603 40 58.
 •  

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - nawigacja powietrzna.

Specjalność tą mogą wybrać studenci po drugim roku studiów dziennych na kierunku TRANSPORT. Sa to studia 2-stopniowe.

Przedmioty specjalnościowe:

✈ Prawo lotnicze i procedury ATCI – krajowe i międzynarodowe prawo lotnicze, praktyczne zastosowanie dokumentów normatywnych,

✈ Ogólna budowa statków powietrznych – budowa, przeznaczenie oraz parametry techniczno-eksploatacyjne płatowca, instalacji, wyposażenia elektrycznego, zespołów napędowych, awaryjnego wyposażenia statku powietrznego,

✈  Osiągi i planowanie lotu – masa i wyważenie statku powietrznego, czynniki wpływające na ciężkość i możliwości załadowcze oraz bezpieczeństwo lotu · Meteorologia – prawa dotyczące atmosfery ziemskiej oraz podstawy teoretyczne związane z budową atmosfery, poznanie cyrkulacji okołoziemskiej i wynikających z niej zjawisk i zagrożeń, znaczenie chmur i mgieł w lotnictwie

✈  Nawigacja – ogólne zasady nawigacji, magnetyzm i busole, nawigacyjne parametry lotu, nawigacja zliczeniowa,

✈  Procedury operacyjne – standardy i procedury operacyjne statków powietrznych,

✈  Zasady lotu – aerodynamika poddźwiękowa, bezpieczne przemieszczanie statku powietrznego,

✈  Łączność /frazeologia lotnicza- łączność lotnicza oraz umiejętność podejmowania właściwych działań w przypadku utraty łączności,

✈  Człowiek, możliwości i ograniczenia – czynniki determinujące sprawne działanie i ograniczające zagrożenia zdrowotne dla pilotów,

✈  Współdziałanie w załodze - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasazerów,

✈  Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice-Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:

✈  eksploatacji statków powietrznych,

✈  zarządzania ruchem lotniczym,

✈  podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi,

✈  eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych,

✈  prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych,

✈  inżynierii ruchu statków powietrznych badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej.

Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.

Polecamy także lekturę artykułu "NAWIGACJA POWIETRZNA - w drodze ku przestworzom?" relacjonującym studiowanie tajników „bujania w przestworzach”.


 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - mechanika i eksploatacja lotnicza.

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów:

✈ Podstawy aerodynamiki ,

✈ Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych,

✈  Standardowa obsługa samolotów,

✈  Przepisy i procedury lotnicze,

✈  Napędy lotnicze,

✈  Śmigła,

✈  Meteorologia,

✈  Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe,

✈  Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego,

✈  Czynnik ludzki w lotnictwie,

✈  Systemy satelitarne w transporcie,

✈  Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych,

✈  Aviation english Prawo lotnicze Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

✈ uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi), B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik. Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .

 

Wybrane przykłady badań naukowych Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej Szukaj...:

1) Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) + Inne czujniki: Analiza składu spalin i zanieczyszczenia powietrza (smog) – domy i przemysł; Analiza hałasu, podsłuch laserowy, detekcja źródeł zakłócenia GPS, detekcja źródeł zakłócenia częstotliwości zastrzeżonych; Wykrywanie przekroczenia natężenia pola elektromagnetycznego (smog elektromagnetyczny); Detekcja nieszczelności instalacji gazowych i chemicznych; Laserowy lub fotograficzny pomiar geometrii terenu;

2) BSP + wyposażenie dodatkowe: Kamizelka ratunkowa, transport przedmiotów do kilku kilogramów, możliwość dwustronnej komunikacji głosowej, stosowanie znaków świetlnych (zarządzanie ruchem w sytuacji kryzysowej), pościg itd.; Kontrola stanu technicznego kominów oraz pomiar ciągu strumienia kominowego;

3) Detekcja i unieszkodliwianie dronów – Centrum prowadzi testy prototypu do detekcji; 

4) BSP + kamera termowizyjna: Detekcja osób i pojazdów nocą w tym na terenach zalesionych; Wykorzystanie termowizji w warunkach zimowych (poszukiwanie osób, zamieszkałych nieużytków, wykrywanie źródeł utraty ciepła), detekcja uszkodzeń sieci ciepłowniczych; Detekcja uszkodzeń sieci energetycznych, uszkodzenia kominów;

5) Inne zastosowania: Pomiary natężenia ruchu; ratowanie topiących się;

6) Ponadto pracownicy Centrum wzięli udział w następujących projektach badawczych: