Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Statystyki

4.png6.png2.png8.png7.png
Dzisiaj17
Wczoraj210
Tygodniowo784
Miesięcznie4694
Razem46287

Ile osób jest online?

1
Online

19-01-18

Menu użytkownika

Logowanie

Sportowy Klub Modelarski Bobrowniki

42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A


https://www.facebook.com/Sportowy-Klub-Modelarski-Bobrowniki-1630238043871305/

Znalezione obrazy dla zapytania Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Śląskiównym celem Śląskiego SSLW RP jest propagowanie historii 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach, jak również tradycji lotnictwa na Śląsku i w Zagłębiu oraz ludzi z lotnictwem związanych.

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP ODDZIAŁ ŚLĄSKI im. 39 pułku lotnictwa myśliwskiego OPK ul. Francuska 30 p. 027,  40-028 Katowice

http://sslw-katowice.pl/

Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o. jest spółką odpowiedzialną za komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenie działań z zakresu transferu technologii, upowszechnianie nauki oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową instytutu, a jej oferta dotyczy głównie szeroko pojętego kojarzenia nauki i biznesu oraz usług związanych z badaniami i wykorzystaniem aparatury badawczej ITWL.

https://www.itwl.pl/aktualnosci/612-centrum-wdrozeniowo-produkcyjne-itwl

Znalezione obrazy dla zapytania Polski Klub LotniczyPolski Klub Lotniczy jest platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej. Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest:

⇒ Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa,

⇒ Integracja środowiska lotniczego,

⇒ Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego,

⇒ Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie,

⇒ Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim.

Cele Polskiego Klubu Lotniczego są realizowane poprzez:

1. Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą,

2. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej,

3. Prezentowanie stanowisk wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE,

4. Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi,

5. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów. 6. Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie.

Polski Klub Lotniczy jest organizacją otwartą dla nowych członków osób fizycznych ale też instytucji, organizacji i firm związanych z branżą lotniczą. Pozostajemt także otwarci na kontakty i współpracę w zakresie lotnictwa z odpowiadającymi organizacjami w Europie i na świecie.

Zasady funkcjonowania Polskiego Klubu Lotniczego reguluje statut stowarzyszenia dostępny jest pod poniższym adresem: http://pkl.org.pl/Statut-Stowarzyszenia.pdf

http://pkl.org.pl/

https://www.facebook.com/PolskiKlubLotniczy/?fref=ts

Aircom jest dystrybutorem amerykańskich śmigłowców Schweizer w Europie. Zajmuje się obsługą statków powietrznych, zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu - CAMO, szkoleniami pilotów na terenie całej Europy. AIRCOM jest kreatorem nowych zastosowań statków powietrznych wspierających działania gospodarcze.

Firma Aircom oferuje zaawansowane usługi z wykorzystaniem platform lotniczych w tym śmigłowców i bezzałogowców. Nasza oferta zawiera również szeroką gamę szkoleń lotniczych, rekreacyjnych i komercyjnych. Szkolimy pilotów do uzyskania licencji, oraz uprawnień wpisywanych do licencji.

Więcej na stronie: http://aircom.pl/