Balon Miło nam poinformować, iż w dniu 30 czerwca br. o godz. 11.00 zostanie podpisane porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej Centrum z Uniwersyteckimi Laboratoriami Kontroli Atmosfery (ULKA). Omówiona zostanie propozycja utworzenia nowej specjalności dla studentów na interdyscyplinarnym, międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska. 

Uroczyste podpisanie odbędzie się w sali nr 24, w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery obejmują: Napowietrzne Mobilne Laboratorium (NML) wyposażone w aparaturę pomiarową zainstalowaną w koszu balonu na ogrzane powietrze oraz stacjonarnych laboratoriów wyposażonych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA).