OstrawaMiło nam poinformować, iż Centrum było współorganizatorem międzynarodowej konferencji "Zastosowanie symulatorów szkoleniowych w szkoleniu specjalistów lotnictwa". Konferencja była organizowana w ramach NATO DAYS.NATO DAYS. Głównym organizatorem był prof. Volner i jego ośrodek lotniczy Let's Fly. Do Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji zaproszono dr hab. Andrzeja Fellnera, dr hab. Katarzynę Chruzik. Współpracownicy Centrum wygłosili także referaty. Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka.

Lets Fly Ostrava – vyhlídkové lety Ostrava

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka. Konferencja poświęcona była wykorzystaniu systemów szkoleniowych, symulatorów w szkoleniu specjalistów branży lotniczej. Międzynarodowa Konferencja organizowana jest w ramach projektu TAČR TA 04031376 "Badania/rozwój szkolenia". Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka. 

Podczas konferencji zespół lotniczy Centrum wręczył organizatorom konferencji honorowe statuetki w podzięce za zaproszenie i w uznaniu za wkład w rozwój szkolenia młodych kadr lotnictwa cywilnego. Pracownicy i współpracownicy Centrum wygłosili następujące referaty:

OSTRAWAprojekt 2OSTRAWAQ projekt 1

  • - Procedures limiting noise nuisance generated by aviation Ph. D. Henryk Jafernik,
  • - Unmanned aerial vehicle and the safety of public buildings Dr. Piotr Uchroński
  • - Model of European EGNOS National Market Analysis on the Polish example Andrzej Fellner
  • - Analyze sources of threats determining aviation events in 2015 Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner
  • - Research on drone technology for the international space station Katarzyna Kostur, M. Sc. Eng., Mateusz Ojciec M. SC. Ing., Tomasz Balcerzak, Phd. Eng.
  • - A new generation of disruptors is planning to redefine air travel - So what does this mean for airlines and airports? Katarzyna Kostur, M. Sc. Eng., Tomasz Balcerzak, Phd. Eng.
  •  

Szczegóły na stronie http://www.simschool.cz/en/konference/