Znalezione obrazy dla zapytania Narodowego Kongresu NaukiDyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej weźmie udział w Narodowym Kongresie Nauki w dniach 19-20.09.2017 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierać będzie Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski.

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

  1. umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
  2. propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
  3. zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
  4. ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
  5. dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
  6. ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Szczegóły na stronie https://nkn.gov.pl/