Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Statystyki

1.png9.png2.png1.png7.png
Dzisiaj153
Wczoraj214
Tygodniowo153
Miesięcznie5048
Razem19217

Ile osób jest online?

1
Online

23-10-17

Menu użytkownika

Logowanie

Celem działania Centrum jest kształcenie na Politechnice Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego przy:

 

✈ organizowaniu studiów podyplomowych, takich jak: "Organizacja lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej”, „Teleinformatyka w transporcie lotniczym”, a także "Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych”,

 

✈ organizowaniu nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów („Nawigacja Powietrzna” i „Mechanika Lotnicza”),

 

    ✈ organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów.

 

 

  Centrum, z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Śląskiej oraz kadry specjalistycznej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., przy współpracy z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, realizuje swoje cele przez:

 

    ✈ organizowanie kursów i szkoleń dokształcających, takich jak: wymagania PART 66 i PART 147, PART 145, Human Factor, Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu (w oparciu o zgodę Śląskiego Kuratora Oświaty nr ST-KZ.5633.1.12.2013),

 

    ✈ szkolenia lotnicze do licencji pilota turystycznego PPL (A) oraz inne,

 

    ✈ pozyskiwanie uczestników studiów oraz kursów m.in. w technicznych szkołach średnich w regionie oraz uczestników studiów podyplomowych,

 

     ✈ inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,

 

     ✈ prowadzenie prac badawczych i usługowych oraz badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:

     ✈ lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,

    ✈ eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),

     ✈ systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.).