Politechnika Śląska miała swojego przedstawiciela na drugim światowym szczycie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poświęconemu kształtowaniu przyszłych pokoleń specjalistów lotniczych (NGAP).

Spośród około 600 uczestników szczytu zaproszony został mgr inż. Eugeniusz Piechoczek pracownik Katedry Technologii Lotniczych oraz  Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego. Celem szczytu było wypracowanie nowych dróg kształcenia dla przyszłych kadr lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem potrzeb ilościowych i jakościowych specjalistów lotniczych nowej generacji. Globalne zapotrzebowanie na pilotów, mechaników, kontrolerów ruchu lotniczego rośnie wraz rozwojem rynków lotniczych. Obsługa techniczna i operacyjna statków powietrznych , lotnisk oraz przestrzeni powietrznej wymaga nowych technologii i nowych kadr. Politechnika jest jednym z ośrodków szkolenia mechaników i pilotów i m.in. dlatego jej przedstawiciel został zaproszony do udziału w szczycie.