transnavDyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej dr hab. Andrzej Fellner wziłą udział w 12t h INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION TransNav 2017 w Gdyni.

Konferencja organizowana przez Akademię Morską w Gdyni odbyła się w dniach 21 - 23 czerwca 2017 r. Dyrektor Centrum wygłosił refertapt. "EGNOS Poland Market Analysis in SHERPA Project" 21 czerwca w panelu "Session G4 – Global Navigation Satellite Systems (GNSS)". Dyrektor Centrum był członkiem komitetu naukowego konferencji oraz moderatorem jednego z panlei konferencji.

 

  • Program dostęny na stronie:

http://transnav2017.am.gdynia.pl/files/TransNav%202017%20Programme%20TN2%20AW23.pdf